W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowych przy ul. Kirasjerów.

UCHWAŁA Nr 86/23

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 11.04.2023 r.

 W sprawie:  opinii dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowych.

Na podstawie §7 ust. 6 lit. h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17/1310/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo-Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych „Magnolia” w Szczecinie w likwidacji o przepisanie dotychczasowej dzierżawy gruntów przy ul. Kirasjerów w Szczecinie na poszczególnych członków Spółdzielni według poniższego:

L.P.

ADRES

OBRĘB

DZIAŁKA

POWIERZCHNIA W ha

1.

Kirasjerów 100

2042

118/1

0,0039

2.

Kirasjerów 98

2042

118/1

0,0042

3.

Kirasjerów 96

2042

118/1

0,0040

4.

Kirasjerów 94

2042

118/1

0,0040

5.

Kirasjerów 92

2042

118/1

0,0007

6.

Kirasjerów 92

2043

2/2/11

0,0034

7.

Kirasjerów 90

2043

49/1

0,0007

8.

Kirasjerów 90

2043

49/1

0,0031

9.

Kirasjerów 88

2043

49/1

0,0041

10.

Kirasjerów 86

2043

49/1

0,0040

11.

Kirasjerów 84

2043

49/1

0,0045

12.

Kirasjerów 82

2043

49/1

0,0046

13.

Kirasjerów 80

2043

49/1

0,0019

14.

Kirasjerów 80

2043

66/1

0,0028

15.

Kirasjerów 78

2043

66/1

0,0049

16.

Kirasjerów 76

2043

66/1

0,0052

17.

Kirasjerów 74

2043

66/1

0,0050

18.

Kirasjerów 72

2043

66/1

0,0056

19.

Kirasjerów 70

2043

66/1

0,0049

20.

Kirasjerów 68

2043

66/1

0,0007

21.

Kirasjerów 68

2043

91/1

0,0033

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

Nr uchwały: 
86/23
Data uchwały: 
11/04/2023
Kadencja: 
2019-2024