W sprawie planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla na rok 2024.

 UCHWAŁA Nr 112/24

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 13.02.2024 r.

 

W sprawie: planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla na rok 2024.

Na podstawie §30 ust.2 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

przyjmuje plan  rzeczowo - finansowy na rok 2024 .

Plan rzeczowo - finansowy na rok 2024 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Plan finansowy jest zgodny z projektem przyjętym Uchwałą Rady Osiedla nr 111/23 

 

 

Nr uchwały: 
112/24
Data uchwały: 
13/02/2024
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon Zał. nr 1 - do planu finansowego 2024.pdf434.42 KB