​​​​​​​W sprawie przeznaczenia kwoty 300 000,00 zł na inwestycje na osiedlu.

 UCHWAŁA Nr 114/24

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 13.02.2024 r.

W sprawie: przeznaczenia kwoty 300 000,00 zł na inwestycje na osiedlu.

Na podstawie §32 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza kwotę 300 000,00 zł ze środków, które Rada Osiedla posiada w dyspozycji w ramach pięcioletniego budżetu Rady Osiedla na oświetlenie sięgacza ul. Modrej do posesji nr 78,

w tym:

80 000,00 zł na projekt oświetlenia

220 000, 00 zł na wykonanie oświetlenia.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nr uchwały: 
114/24
Data uchwały: 
13/02/2024
Kadencja: 
2019-2024