PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 12 marca 2024 r.

Nr aktu: 
II/03/2024
Data posiedzenia: 
wtorek, 12 Marzec, 2024

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA
RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE
z dnia 12 marca 2024 r.

 W posiedzeniu udział wzięło 7 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Osiedla w dniu 13.02.2024r.

  3. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.

  4. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych gości i radnych. 

 

Ad. 2

Protokół posiedzenia Rady Osiedla z dnia 13.02.2023 r. został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3

Przewodnicząca poinformowała, że w dniu jutrzejszym tj. 13 marca z Radnym Romanem Lewandowskim będzie uczestniczyła w Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w sprawie ulicy Zaściankowej. Udział w komisji zapowiedzieli też mieszkańcy tej ulicy, którzy napisali petycję w sprawie zabarykadowania, wybudowania zapory lub znalezienia jakiegokolwiek innego rozwiązania, żeby ruch do Doliny Słońca nie był tak uciążliwy.

 

Przewodnicząca złożyła do Urzędu Miasta przygotowane wnioski o inwestycje ze środków, które Rada Osiedla posiada w dyspozycji w ramach pięcioletniego budżetu Rady Osiedla.

Dwie inwestycje nie wymagają uchwały Rady Miasta i zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności.

  1. Doposażenie Skweru Misia Wojtka w „Gry podwórkowe”. Rada Osiedla uzyskała akceptację wniosku o grant Marszałka.

  2. Projekt i budowa wpustu kanalizacyjnego przy ul. Inspektowej róg Anny Marii.

Na realizację pozostałych inwestycji trzeba poczekać do sesji Rady Miasta, na której będzie uchwalany budżet Miasta. Do tego czasu zostanie złożony wniosek o doświetlenie ulicy Świtezianki.

 

Przewodnicząca rozmawiała i wysłała emaila do ZDiTM w sprawie naprawy chodnika przy kościele.

Pani Elwira Kocimska zwraca uwagę na brak śmietników na ulicy Żyznej.

Przewodnicząca przekazała obecnym na zebraniu policjantom fakt znakowania kredą domów na osiedlu przez nieznane osoby. Zwraca uwagą na konieczność wzmożenia patroli policji na osiedlu.

Ad.4

 Na tym zabranie zakończono.