PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Nr aktu: 
III/04/2024
Data posiedzenia: 
niedziela, 16 Czerwiec, 2024

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA
RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

 W posiedzeniu udział wzięło 7 członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

  1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.

  2. Sprawy bieżące, wniesione i wolne wnioski.

  3. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla. Na wstępie Przewodnicząca powitała przybyłych gości i radnych. 

Ad. 2

Przewodnicząca zgłosiła obecnym na posiedzeniu policjantom uwagą na konieczność wzmożenia patroli policji na osiedlu.

W ostatnim czasie na osiedlu doszło do włamań do samochodów, zniszczono tablice Rady Osiedla, zniszczono ławki. Po terenie kręcą się podejrzani, często pijani osobnicy. Brak światła w wielu miejscach, brak chodników sprzyjają występkom o charakterze chuligańskim.

Pan Jan Tarasewicz pyta o naprawę chodnika i oświetlenie koło Kościoła.

Ad.3

 Na tym zabranie zakończono.