W sprawie przeznaczenia kwoty 12 000,00 zł z WIRO na inwestycje na osiedlu.

 UCHWAŁA Nr 120/24

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 11.06.2024 r.

 

W sprawie: przeznaczenia kwoty 12 000,00 zł z WIRO na inwestycje na osiedlu.

Na podstawie §32 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

Kwotę 12 000,00 zł z WIRO, którymi obecnie dysponuje ZDiTM Rada Osiedla przeznacza na zamontowanie przy ulicy Anny Marii 3 lamp przeniesionych z ulicy Żyznej.

Za inwestycję i rozliczenie odpowiedzialny będzie Wydział Gospodarki Komunalnej.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nr uchwały: 
120/24
Data uchwały: 
11/06/2024
Kadencja: 
2019-2024