Policja i Straż Miejska

Policja

Komisariat Policji Szczecin-Pogodno:
ul. Mickiewicza 161
71-165 Szczecin
tel. (91) 821-91-03

Dzielnicowy:
st. post. Przemysław Myślicki
tel. (91) 821-43-36
tel. kom. 722-090-312

Kierownik referatu:
asp. Adam Maćkowiak
tel. (91) 821-43-30
tel. kom. 722-090-301

Komendant:
mł. inspektor inż. Jerzy Langa
tel. (91) 821-43-10

Z-ca komendanta:
kom. Andrzej Misiuraka
tel. (91) 821-43-12

 

Straż Miejska

Straż Miejska w Szczecinie:
ul. Felczaka 9
71-417 Szczecin
e-mail: sm@um.szczecin.pl
 
Komendant: Leon Gajewski
 
Sekretariat: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
 
Telefon: (91) 442-76-13
Telefon alarmowy: 986, 196-56
Fax: (91) 422-87-24
Fax dla osób głuchoniemych: (91) 425-58-61

Oddział "Zachód":
ul. Abramowskiego 19
71-104 Szczecin
 
Naczelnik Oddziału: Tadeusz Ogrodniczak
 
Dyżury: od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 14:00
Patrole: od poniedziałku do niedzieli przez 24 godziny na dobę
 
Telefon: (91) 486-00-32