Protokół posiedzenia

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
środa, 15 Maj, 2019

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA

KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 15.05.2019 r.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Powitanie gości, radnych.
 2. Przeznaczenie środków pozyskanych z Komisji Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży.
 3. Zatrudnienia na umowę-zlecenie pracownika administracyjnego.
 4. Wniosek o nadanie nazwy ulicy.
 5. Opinia dotycząca dzierżawy gruntu gminnego przy ul. Szerokiej 31.
 6. Opinia o działkach gruntu nr 2/9, 2/10 i 2/11 obręb 2052 położonych przy ul. Szerokiej 9, 10 i 10A.
 7. Opinia o działkach gruntu nr 2/12 obręb 2052 położonych przy ul. Szerokiej 34, 35, 36, 37.
 8. Opinia w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Rozmarynowej 3.
 9. Opinia w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Koralowej 7D.
 10. Opinia w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Łukasińskiego.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1

Przewodnicząca powitała gości, radnych, stwierdziła prawomocność posiedzenia oraz przedstawiła porządek posiedzenia.

Załącznik: lista obecności.

Ad. 2

Podjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia kwoty 6 750,00 zł pozyskanych z Komisji Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży. na organizację Festynu z okazji uroczystego otwarcia Skweru Misia Wojtka.

Uchwała została podjęta  jednogłośnie. Uchwała nr 01/19.

Ad.3

Podjęto uchwałę w sprawie zatrudnienia w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. na umowę - zlecenie pracownika administracyjnego z wynagrodzeniem 460,00 zł brutto / miesiąc.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 02/19.

Ad. 4

            Do Rady Osiedla wpłynął wniosek Zarządu spółki DELUX Investment Sp. z o.o. Sp. k. o nadanie nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem 6/15 obręb ewidencyjny 2049.  Proponowana nazwa ulic to Tarasowa i Pergolowa. Wniosek został nierozpatrzony. Sprawa została przeniesiona na kolejne posiedzenie Rady Osiedla.

Ad. 5

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek o wydanie opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Szerokiej 31.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej opinii na czasową dzierżawę gruntu gminnego – działka o numerze ewidencyjnym 2/12 obręb Pogodno 2052 położonej przy ul. Szerokiej 31,  pod warunkiem  zachowania ciągłości linii ogrodzeń istniejących.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 03/19.

Ad. 6

             Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta dotyczące wydania opinii o działkach położonych przy ul. Szerokiej.

Podjęto uchwałę w sprawie wydania pozytywnej opinii na  sprzedaż w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, w następujący sposób:

- działka nr 2/9, proponowana na dołączenie do posesji o adresie ul. Szeroka 9 (dz. nr 24/4 obręb 2052),

- działka nr 2/10, proponowana na dołączenie do posesji o adresie ul. Szeroka 10 (dz. nr 24/6 obręb 2052),

- działka nr 2/11, proponowana na dołączenie do posesji o adresie ul. Szeroka 10A (dz. nr 24/1 obręb 2052),

pod warunkiem  zachowania ciągłości linii ogrodzeń istniejących.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 04/19.

Ad. 7

             Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta dotyczące wydania opinii o części działki nr 2/12 obr. 2052 przy ul. Szerokiej.

 Podjęto uchwałę dotycząca wydania pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, w następujący sposób:

 1. projektowana działka A, jako część działki nr 2/12 obręb 2052 proponowana na dołączenie do posesji o adresie Szeroka 34 (dz. nr 29/1 i 29/2 obr. 2049),
 2. projektowana działka B, jako część działki nr 2/12 obręb 2052 proponowana na dołączenie do posesji o adresie Szeroka 35 (dz. nr 28/2 i 29/2 obr. 2049),
 3. projektowana działka C, jako część działki nr 2/12 obręb 2052 proponowana na dołączenie do działki nr 27/2 obr. 2049,
 4. projektowana działka D, jako część działki nr 2/12 obręb 2052 proponowana na dołączenie do posesji o adresie Szeroka 36 (dz. nr 31  i 26/2 obr. 2049),
 5. projektowana działka E, jako część działki nr 2/12 obręb 2052 proponowana na dołączenie do posesji o adresie Szeroka 37 (dz. nr 25/1  obr. 2049),

pod warunkiem zachowania ciągłości linii ogrodzeń istniejących.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 05/19.

Ad.8

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek dotyczący wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Rozmarynowej 3.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu - działka 50/4,  położonego na tyłach posesji przy ul. Rozmarynowej 3, zgodnie z załączoną mapką.  Opinia uwarunkowana jest brakiem sprzeciwu ze strony ENEI.

Uchwała została podjęta 13 głosami za, 1 osoba wstrzymała się. Uchwała nr 06/19.

Ad.9

Do Rady Osiedla wpłynął wniosek dotyczący wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Koralowej 7D.

Podjęto uchwałę dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy gruntu  położonego przy ul. Koralowej 7D, zgodnie z załączoną mapką. Opinia uwarunkowana jest brakiem sprzeciwu ze strony ENEI.

Uchwała została podjęta 13 głosami za, 1 osoba wstrzymała się. Uchwała nr 07/19.

Ad.10

Do Rady Osiedla wpłynęła prośba dotycząca wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu przy ul. Łukasińskiego.

Wydano opinię dotyczącą wydania pozytywnej opinii w sprawie dzierżawy działki nr 37/9, obręb 2054 z przeznaczeniem na umieszczenie namiotu handlowego z fajerwerkami przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 08/19.

Ad.11

            Wszyscy obecni członkowie Rady Osiedla wyrazili zgodę na wzajemne przekazanie danych kontaktowych.

 

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała Jadwiga Skrzyszewska