PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE z dnia 04.02.2020 r.

Nr aktu: 
II/02/2020
Data posiedzenia: 
wtorek, 4 luty, 2020

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY OSIEDLA
KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 04.02.2020 r.

 

 

W posiedzeniu udział wzięło  14  członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze zgodnie z  listą obecności.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz, wg następującego porządku obrad:

Porządek posiedzenia:

 

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 7 stycznia 2020 r.
 3. Ulica Szeroka.
 4. Inwestycje na terenie osiedla.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdzając quorum. Przewodnicząca powitała gości oraz przedstawiła porządek posiedzenia.

Załącznik: lista obecności.

Ad. 2

            Protokół z  zebrania w dniu 07.01.2020 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

            Na zebraniu obecny był mieszkaniec ul. Żniwnej, który zgłasza:

 • Problem korzystania z komunikacji autobusowej.
 •  Na ul. Szerokiej brak wiat na przystankach autobusowych. Autobusy często się spóźniają bądź wcale nie przyjeżdżają
 • Kierowcy nie zatrzymują się na przystanku na żądanie. Mieszkaniec wnosi o zmianę statusu  przystanków „na żądanie” na przystanki  stałe, aby kierowca miał obowiązek zatrzymania się.
 • Brak ścieżki rowerowej powodującej zagrożenie dla użytkowników chodnika.
 • Po godzinie 22:00 po ulicy Żniwnej jeżdżą quady, które zakłócają ciszę nocną

Przewodnicząca poinformowała, że Rada Osiedla wystąpi do ZDiTM o montaż wiat.

Zaprosiła gościa na 18 lutego do siedziby Rady Osiedla na konsultacje społeczne, na których będą również prowadzone rozmowy o ścieżce rowerowej. Dzielnicowy Policji napisze kolejne wystąpienie do  Wydziału Ruchu Drogowego o wzmożenie patroli Ruchu Drogowego na Krzekowie.

Ad. 4

            Przewodnicząca powitała przybyłego na zebranie Radnego Rady Miasta Patryka Jaskulskiego. Poinformowała zebranych, że Rada Osiedla wspólnie z Panem Radnym monitoruje inwestycje na osiedlu. Między innymi oświetlenie przejścia przy
ul. Łukasińskiego. W tej chwili realizowany jest projekt oświetlenia, które w połowie roku zostanie wykonane (maj – czerwiec). Kolejna inwestycja to oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Klonowica a ul. Marlicza.

Przewodnicząca z zastępcą Panem Januszem Fertem odbyła spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 4 na ul. Romera. Jest tam Liceum Nr 11 i Szkoła Podstawowa nr 2. Szkoła stała się szkołą rejonową dla dzieci z Krzekowa. Do tej szkoły chodzą dzieci z około 15 ulic osiedla Krzekowo – Bezrzecze. Szkoła ma projekt na rozbudowę stołówki i całego budynku,
w którym dyrekcja szkoły planuje docelowo utworzyć na każdym poziomie klasowym
po 3 oddziały. Przewodnicząca zaznaczyła, że należałoby zadbać o dobre skomunikowanie szkoły.  Dyrekcja szkoły zabiega o oświetlenie dojścia ze szkoły do pętli. Dyrekcja chętnie udostępni pomieszczenia szkoły na działalność kulturalną, na spotkania integracyjne.
W szkole mogłoby powstać docelowe miejsce kultury osiedla Krzekowo - Bezrzecze.

Radny Patryk Jaskulski zaproponował spotkanie z dyrektorem.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił konkurs na wykonanie projektu ul. Żyznej. Rada Osiedla ma to konsultować z projektantem i z ZDiTM.

Obecnemu na zebraniu Radnemu Rady Miasta Patrykowi Jaskulskiemu zgłoszono pozostałe problemy osiedla.

Rozbudowuje się ul. Wronia. Połowa ulicy jest wyremontowana, jest chodnik, droga
i oświetlenie. W drugiej części ulicy brakuje chodnika, oświetlenia, drogi i pobocza. Przewodnicząca sugeruje aby wprowadzić do budżetu miasta remont tego odcinka ulicy. Chciałaby również aby do budżetu trafiła przebudowa dróg wewnętrznych tzw. sięgaczy.

Pan Łukasz Urbański prosi Radnego Patryka Jaskulskiego o potwierdzenie realizacji projektu oświetlenia całej ul. Łukasińskiego od Ronda Powstańców Warszawskich. Pan Urbański prosi również o wsparcie w sprawie budowy kanalizacji, chodników i oświetlenia na
ul. Łukasińskiego.

Radny Jaskulski informuje, że niedługo Rada Miasta będzie robiła pierwsze przymiarki do poprawek budżetu. Obiecuje zaangażowanie w przedstawione potrzeby dotyczące osiedla Krzekowo – Bezrzecze.  Uważa, że obecnie priorytetem jest  ulica Żyzna nie Łukasińskiego.

Pani Barbara Puciłowska pyta o ul. Nowoszeroką, argumentując potrzebę remontu danymi statystycznymi dotyczącymi nasilenia ruchu na ulicy Szerokiej.

Pani Jadwiga Skrzyszewska pyta o remont ulicy Modrej.

Radny Patryk Jaskulski informuje, że realizacja remontu ulicy Modrej rozpocznie się po skończeniu Węzła Głębokie i zostanie skończona do 2023 roku.

Pani Elwira Kocimska podziękowała Panu Radnemu Patrykowi Jaskulskiemu za interwencję
i pomoc w sprawie autobusu nr 86.

Pani Kocimska przekazała Panu Radnemu problem źle zsynchronizowanych autobusów na pętli Krzekowo.

Przewodnicząca informuje, że na terenie osiedla pojawiły się dziki. Radna Maria Myśliwiec zgłosiła chęć dokonania w najbliższą środę z łowczym miejskim wizji lokalnej terenu osiedla Krzekowo - Bezrzecze.

Pan Łukasz Urbański  zgłasza prośbę o rozważenie możliwości montażu wiaty na przystanku „Łukasińskiego ogrody”.

Ad. 5

            Za miesiąc do Rady Osiedla przyjdzie deweloper w sprawie wydania przez Radę Osiedla negatywnej opinii dla nazwy nowej ulicy „Tarasowa”.

Ad. 6

Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała Jolanta Paszkowska