Protokół z posiedzenia

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 20 Sierpień, 2018

POSIEDZENIE RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 20.08.2018 r.

 

 

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Powitanie gości, radnych
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  3. Festyn „Żegnajcie wakacje – witaj szkoło!”
  4. Problem z alkoholem na osiedlu
  5. Opinia w sprawie parkingu Państwa Gniadzik
  6. Opinia w sprawie dzierżawy
  7. Zatrudnienie pomocy administracyjnej
  8. Wydarzenia okresu wakacyjnego
  9. Głosowanie na nowego Przewodniczącego

 

 

 

Ad. 1

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla stwierdziła prawomocność posiedzenia oraz powitała gości i radnych. Przedstawiła również porządek posiedzenia.

Załącznik: lista obecności

Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

 

Ad. 2

Nikt nie miał uwag dotyczących protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

 

Ad. 3

Festyn odbędzie się 01.09.2018 r. na terenie MOSRiR przy ul. Modrej. Warunkiem odbycia się festynu w tym miejscu jest zapewnienie ratownika medycznego, czym zajmie się były Przewodniczący Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze. Trzech osiedlowych przedsiębiorców zastanawia się nad przeprowadzeniem degustacji swoich wyrobów na festynie. Należy kupić nagrody oraz słodycze dla dzieci, dlatego też potrzebna jest zaliczka w kwocie 1200 zł.

Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

 

Ad. 4

Nasze osiedle jest spokojne. Nie ma sklepu monopolowego na osiedlu czynnego całą dobę. Uspokoiła się sytuacja na ławkach przy pompie dzięki czystości oraz mieszkańcom osiedla, którzy wg potrzeby wzywają odpowiednie służby.

 

Ad. 5

Zawsze był problem z parkowaniem na tym terenie, ponieważ klienci warsztatu K. Gniadzik niszczą trawę swoimi samochodami. Państwo Gniadzik chcą wydzierżawić teren i zrobić z niego parking dla klientów. Jest to niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pt. Krzekowo-Żyzna-Szeroka.

Opinia: Rada  przychyla się do realizacji umowy nr IE.05.2018.SK zawartej między Panem K. Gniadzik i  ZDiTM w Szczecinie przy rygorystycznym zachowaniu § 2 pkt 1 i 2, tzn. inwestor opracuje zgodnie ze sztuką budowlaną projekt budowlano – wykonawczy i uzyska wszystkie wymagane prawem zezwolenia, uzgodnienia i opinie. Inwestor również uzyska wszelkie wymagane prawem odbiory.

Pięć osób było „za”, trzy osoby się wstrzymały, jedna osoba była „przeciw”.

 

Ad. 6

Pan Bogdan Kaczor prosi o pozytywną opinię  dotyczącą dzierżawy terenu przy ul. Szerokiej 8B działka nr 25/8 obręb 2052 w celu uprawy.

Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

 

Ad. 7

Zatrudnienie Idy Miszkin od 01.09.2018 r. do końca roku.

Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

 

Ad. 8

                a) Dyrektor WGKiOŚ nie przekazuje nadal pieniędzy do ZDiTM na projekt ul. Żyznej. Spotkanie z mieszkańcami ul. Żyznej powinno być zorganizowane dopiero po wykonaniu projektu wstępnego. Będą przeciwnicy powstania tej drogi, ale ze względu na bezpieczeństwo musi ona powstać (brak świateł, chodnika).

                b) Jedna ze Szczecińskich firm zaproponowała bardzo niską cenę zabawek na skwer misia Wojtka, dzięki temu prawdopodobnie będziemy mogli zakupić więcej zabawek.

                c) Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze posiada wolne środki z WIRO (około 200 tysięcy zł). Radni przemyślą na co przekazać tę kwotę, na następnym posiedzeniu odbędzie się głosowanie.

 

Ad. 9

Mandat Przewodniczącego Janusza Ferta wygasł, zgodnie ze statutem, z końcem lipca. Z racji tego należy powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Dorota Bieszczad, Liliana Gnoińska, Andrzej Porożyński. Komisja wyłoniła Przewodniczącą, którą została Dorota Bieszczad. Do kandydatury na Przewodniczącego zaproponowano Joannę Pieciukiewicz (wyraziła zgodę na kandydaturę) oraz Janusza Ferta (nie wyraził zgody na kandydaturę).

Wydano 9 kart do głosowania. Wszyscy członkowie pokwitowali odbiór kart do głosowania. Zebrano głosy do urny, po czym opróżniono urnę i policzono wyniki głosowania, które przedstawiają się następująco:

Kandydatka Joanna Pieciukiewicz otrzymała 9 głosów „za”.

Wynik podano do wiadomości.

Przewodnicząca zaproponowała następujące osoby do Zarządu Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze : Janusz Fert – Zastępca Przewodniczącego, Andrzej Porożyński – Sekretarz, Lilianna Gnoińska – Skarbnik oraz Jerzy Mosiejczyk – Członek Zarządu. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydaturę.

 

 

 

 

 

 

Sporządził

Andrzej Porożyński

ZałącznikRozmiar
PDF icon Posiedzenie Rady Osiedla_2018-08-20.pdf279.04 KB