Protokół z posiedzenia

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 3 Wrzesień, 2018

POSIEDZENIE RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 03.09.2018 r.

 

 

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie gości, radnych
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  3. Omówienie spotkania z Komisją ds. Gospodarki Komunalnej
  4. Budżet miasta na 2019 rok – propozycje

 

 

Ad. 1

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla nie stwierdziła prawomocności posiedzenia, powitała gości i radnych. Przedstawiła również porządek posiedzenia.

Załącznik: lista obecności

 

Ad. 2

Nikt nie miał uwag dotyczących protokołu z poprzedniego posiedzenia, jednak brak quorum nie pozwala na głosowanie.

 

Ad. 3

W spotkaniu Komisji ds. Gospodarki Komunalnej w terenie brała udział Przewodnicząca Rady Osiedla oraz Wicedyrektor ZDiTM. Dokonano między innymi wizji lokalnej na ul. Żyznej. ZDiTM podjął działania w kierunku ogłoszenia przetargu na projekt. W ramach nowej koncepcji zaproponowano narysowanie pasa ruchu pieszych na istniejącej już jezdni, jednak Radni uważają, że nie jest to bezpieczne rozwiązanie.

 

Ad. 4

Do końca września można podawać propozycje dotyczące budżetu miasta. Propozycje Radnych:

a) od ronda Powstańców Warszawskich do końcowego przystanku linii 84 wzdłuż ul. Łukasińskiego wykonać oświetlenie oraz przebudowę chodnika - odległość około 850 metrów;

b) budowa oświetlenia na ul. Szerokiej po stronie wschodniej oraz modernizacja oświetlenia po stronie zachodniej;

c) budowa chodnika na ul. Żniwnej - odcinek od ul. Żyznej do ul. Łukasińskiego wraz z poszerzeniem i modernizacją drogi (wskazane przystosowanie jej do ruchu dwukierunkowego);

d) przebudowa dróg wewnętrznych, tzw. „sięgaczy”, na osiedlu Krzekowo-Bezrzecze wg opisu zawartego w piśmie …wpisać nazwę i sygnatury pisma na ten temat.

 

 

 

Sporządziła:

Ida Miszkin

ZałącznikRozmiar
PDF icon Posiedzenie Rady Osiedla_2018-09-03.pdf265.3 KB