Protokół z posiedzenia

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
wtorek, 2 Październik, 2018

POSIEDZENIE

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 02.10.2018 r.

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie gości, radnych, stwierdzenie prawomocności posiedzenia

2. Zaopiniowanie nadania nazw ulicom

3. Zmiana planu rzeczowo-finansowego na rok 2018

4. Projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2019

5. Pisma wychodzące – ustalenie redakcji pism

6. Skwer im. Misia Wojtka – omówienie stanu bieżącego

7. Przeniesienie środków z WIRO 2017

8. Przeniesienie środków z WIRO 2018

9. Przeznaczenie środków z WIRO 2019

10. Wolne wnioski

 

 

Ad. 1

Przewodnicząca Rady Osiedla powitała gości, radnych oraz stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Załącznik: lista obecności.

 

Ad. 2

Opinia w sprawie nadania nazw ulicom Laurowa i Imbirowa, przy ul. Wroniej. Niedaleko tych ulic znajduje się ulica o nazwie Szafranowa, więc nazwy komponują się tematycznie.

Wszyscy byli „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był "przeciw".

 

Ad. 3

Skarbnik Rady Osiedla zaproponowała zmianę planu rzeczowo-finansowego na rok 2018 - wydane zostało 7800 zł, zostało 11500 zł. Radni chcą przeznaczyć resztę na obsługę spotkania opłatkowego, gazetkę, zakup kwiatów dla mieszkanki osiedla kończącej 100 lat w grudniu, zakup 10 krzeseł składanych oraz dwóch stołów składanych, kilka książek pt. "Dziadek i jego niedźwiadek" oraz, jeśli starczy, to również maskotki Misia Wojtka.

Wszyscy byli „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był "przeciw".

 

Ad. 4

Skarbnik Rady Osiedla przedstawiła projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2019.

Wszyscy byli „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był "przeciw".

 

Ad. 5

Zostało napisane pismo w sprawie naprawy lamp solarnych na ul. Żyznej (ponowienie pisma z ub. roku), a także propozycje projektów do budżetu miasta na rok 2019.

 

 

Ad. 6

Zarząd IPN zgodził się promować skwer im. Misia Wojtka, ponieważ posiadają różne gadżety związane tematycznie z wyżej wymienionym projektem. Pan Bohdan Ronin - Walknowski wykonuje szkic rzeźby misia Wojtka na skwer. Rzeźba będzie wykonana z brązu za kwotę 125 tysięcy zł brutto.

 

Ad. 7

Środków z WIRO 2017 zostało 209 179 zł. Przewodnicząca zaproponowała, aby 82 179 zł przekazać do ZUK-u na rewitalizację parku przy ul. Modrej (przycięcie drzew, przeniesienie urządzeń, a także, o ile to możliwe, wykonać płotek wokół placu zabaw). Pozostałe 127 tysięcy na rzeźbę Misia Wojtka.

Wszyscy byli „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był "przeciw".

 

Ad. 8

Środków z WIRO 2018r pozostało 180 tysięcy zł. Przewodnicząca zaproponowała przeniesienie 110 tysięcy na wykonanie skweru im. Misia Wojtka, a pozostałe 70 tysięcy na bezpieczne przejścia na rondzie ks. Prymy.

Wszyscy byli „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był "przeciw".

 

Ad. 9

Przewodnicząca zaproponowała, aby środki z WIRO 2019 (190 tysięcy zł) przeznaczyć na renowację parku przy ul. Modrej.

Wszyscy byli „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był "przeciw".

 

Ad. 10

Pani Małgorzata Angrot-Glińska oraz Pan Jerzy Nowak (goście, którzy wzięli udział w posiedzeniu) poprosili Radnych o pomoc w problematycznej sprawie. Jakiś czas temu Rada Osiedla podjęła uchwałę dotyczącą dzierżawy terenu przy ul. Grenadierów o powierzchni około 600 m2. Pani, która wydzierżawiła wyżej wymieniony teren zagrodziła go i w ten sposób uniemożliwiła dostęp do wielu działek przydomowych od strony ogrodu. Problemem jest fakt, że mieszkańcy korzystali z tego terenu podczas wywozu "śmieci zielonych" do roku 2016 (wtedy teren został wydzierżawiony), ponieważ przy zabudowie szeregowej nie posiadają przejazdu i przejścia od frontu. Obecnie dzierżawca nie pozwala użytkować drogi biegnącej po wydzierżawionym terenie. W tym miejscu miał być park z placem zabaw. Radni zaproponowali napisanie pisma do ZBiLK z prośbą o nieprzedłużanie umowy dzierżawy oraz zebranie podpisów mieszkańców, których problem dotyczy, pod pismem do ZBiLK.

 

 

Sporządziła:

Ida Miszkin

ZałącznikRozmiar
PDF icon Posiedzenie Rady Osiedla_2018-10-02.pdf273.82 KB