Protokół z posiedzenia

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 5 Listopad, 2018

POSIEDZENIE

RADY OSIEDLA

KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 05.11.2018 r.

 

Porządek posiedzenia:

1.                  Powitanie gości, radnych, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2.                  Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.                  Opinia dotycząca nazw ulic.

4.                  Pismo dotyczące prośby o nieprzedłużanie dzierżawy terenu przy ul. Grenadierów 23

5.                  Order Orła Białego dla Generała Sosabowskiego

6.                  Zmiana patrona SP nr 48 w Szczecinie

7.                  Skwer Misia Wojtka

8.                  Spotkanie w sprawie ul. Żyznej

9.                  Nowy Statut Osiedli

10.               Głosowanie na Zarząd Rady Osiedla

11.               Wolne wnioski

 

 

Ad. 1

Przewodnicząca powitała gości, radnych, stwierdziła prawomocność posiedzenia. 9 osób obecnych.

Załącznik: lista obecności.

 

Ad. 2

Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń. Przewodnicząca przedstawiła uwagi dotyczące protokołów, poprawki zostały naniesione. Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

 

Ad. 3

Developer z firmy Leader House poprosił o zaopiniowanie nazw dwóch ulic, znajdujących się w okolicy ulic Szafranowej oraz Imbirowej. Z listy otrzymanej w Urzędzie Miasta wybrał nazwy ul. Śliczna oraz ul. Familijna. Ulica Śliczna będzie remontowana – wymieniona zostanie nawierzchnia oraz zainstalowane zostaną lampy solarne. Radni uważają, że lepiej było by, gdyby nazwy ulic trzymały się tematu przypraw.

5 osób było „za”, jedna osoba się wstrzymała, trzy były „przeciw”. Wszyscy byli zgodni, że w uzasadnieniu należy napisać, że prosimy o zasugerowanie nazw ulic o tematyce przyprawowej (kontynuacja).

 

Ad. 4

Pan Jerzy Nowak zgodnie z obietnicą przyniósł pismo od mieszkańców z prośbą o poparcie nieprzedłużania dzierżawy terenu przy ul. Grenadierów 23 (Dz. 77/6 obręb 2043). Na piśmie zebrano 53 podpisy. Mieszkańcy deklarują, że będą dbać o ten wspólny teren (własność gmina Szczecin) i pragną zagospodarować to miejsce - chcieliby postawić ławki oraz urządzenia siłowni pod chmurką. Z uwagi na małą ilość terenów rekreacyjnych w tej okolicy wskazane by było, żeby powstał taki teren w tym miejscu. Członkowie Rady Osiedla chcą w przyszłości zainwestować dodatkowo w to miejsce.

Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

 

Ad. 5

11.11.2018r., w setną rocznicę odzyskania niepodległości, rodzina Sosabowskich będzie odbierała pośmiertny Order Orła Białego dla Generała Sosabowskiego. O godzinie 12.00 radni chcą iść na skwer z wiązanką i zniczem. Wiązanka będzie do odbioru w kwiaciarni przy ul. Szerokiej.

Ad. 6

Gimnazjum nr 27 w Szczecinie w wyniku reformy edukacji zostanie zlikwidowane, więc Generał Sosabowski nie będzie już patronem szkoły. Szkoła Podstawowa nr 48 zmienia patrona, dlatego Rada Osiedla chciała zaproponować dyrekcji SP 48  Generała Sosabowskiego. Gimnazjum nr 27 chce przekazać ręcznie szyty sztandar. Dyrektor SP 48 nie jest zainteresowana propozycją, ponieważ patronem szkoły mają być kawalerowie orderu uśmiechu. Rada Osiedla zamierza napisać pisma oraz wnioski do Rady Miasta, Rady Osiedla Pogodno, IPN, Kuratorium oraz Dyrektor SP 48 z historią Generała Sosabowskiego, z informacją na temat sąsiedzkiego skweru. Ponieważ niedaleko znajduje się także aleja generałów, jest więc dużo przesłanek, aby patronem został właśnie Gen. Sosabowski, z tego względu będziemy wnioskować o nadanie takiej nazwy. Jest to szkoła rejonowa dzieci z naszego osiedla.

Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

 

Ad. 7

Skwer misia Wojtka – do 16.11.2018r. ma być ogłoszony konkurs na projekt.

 

Ad.8

Jutro odbędzie się spotkanie w siedzibie Straży Miejskiej o godzinie 17.30. Mieszkańcy dostali ulotki, informowaliśmy również na  naszym facebook-u oraz stronie internetowej, powiesiliśmy plakaty, rozmawialiśmy ze spotkanymi mieszkańcami. Na spotkaniu obecny będzie Zastępca Prezydenta Michał Przepiera.

 

Ad. 9

Trwają prace nad nowym statutem Rad Osiedli. Prezydent ogłosił konsultacje społeczne, odbywać się będą od 05.11.2018 przez miesiąc. Rady Osiedli mają podjąć uchwały i złożyć w Urzędzie Miasta. Zmiany dotyczą kadencji (5 lat zamiast 4) oraz oddawania głosów na więcej niż jedną osobę. Pan Janusz proponuje wpisanie również zmiany, aby Rada mogła po 3 nieusprawiedliwionych nieobecnościach z rzędu podjąć uchwałę o wygaszenie mandatu Radnemu, który nie uczestniczy w pracach Rady. Przewodnicząca zaproponowała zmianę nazewnictwa osiedli na dzielnice.

Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

 

Ad. 10

Głosowanie w sprawie zmian w Zarządzie RO Krzekowo-Bezrzecze. Została powołana Komisja skrutacyjna o następującym składzie: Kocimska Elwira, Szajner Waldemar oraz Szajner Henryk (Przewodniczący Komisji). Wyniki są jednogłośne i następujące: Zastępcą Przewodniczącego został Janusz Fert, skarbnikiem została Lilianna Gnoińska, sekretarzem Andrzej Porożyński, a członkiem Zarządu Jerzy Mosiejczyk.

 

Ad. 11

 a) Elwira Kocimska zbierała podpisy pod petycją dotyczącą zwiększenia bezpieczeństwa przy ul. Świtezianki - nie ma na tej ulicy chodnika ani świateł. Mieszkańcy chcą żeby postawiony został znak zakaz zatrzymywania się i postoju ze strony wschodniej na odcinku od ul. Świtezianki do ul. Łukasińskiego. Zostanie w tej sprawie napisany wniosek do ZDiTM

b) Jadwiga Skrzyszewska zorganizuje podpisy mieszkańców pod petycją dotyczącą przywrócenia progów na ul. Rozmarynowej.

c)Spotkanie opłatkowe odbędzie się 15.12.2018 r. w godzinach 16:00 – 19:30 w bistro Solniczka.

 

Sporządziła

Ida Miszkin

ZałącznikRozmiar
PDF icon Posiedzenie Rady Osiedla_2018-11-05.pdf360.06 KB