Protokół z posiedzenia

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 3 Grudzień, 2018

POSIEDZENIE RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 03.12.2018 r.

 

 

 

Porządek posiedzenia:

 

  1.  Powitanie gości, radnych
  2.  Kwiaciarnia „U Emilii” – brak wjazdu
  3.  Pismo od Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  4.  Pismo od Państwa Świderskich
  5.  Pismo od Pani Barbary Jurkiewicz
  6.  Skwer im. Misia Wojtka – informacje bieżące

 

 

 

Ad. 1

Przewodnicząca Rady Osiedla stwierdziła prawomocność posiedzenia oraz powitała gości i radnych. Przedstawiła również porządek posiedzenia.

Załącznik: lista obecności

Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

 

Ad. 2

Kwiaciarnia „U Emilii”, znajdująca się przy ul. Szerokiej 58A – właściciele dotąd korzystali z wjazdu poprzez sąsiednią posesję Szeroka 58, ponieważ obie posesje od wielu lat miały wspólną bramę i wspólne, nierozgrodzone podwórze, a obie posesje były we władaniu jednej rodziny. Podczas remontu ul. Szerokiej i podczas budowy nowego chodnika nie wykonano osobnego wjazdu do posesji Szeroka 58A. Sąsiadujący dom (Szeroka 58) został sprzedany, a nowy właściciel zablokował drogę prowadzącą na teren posesji Szeroka 58A i kwiaciarni. Mieszkańcy poprosili Radę Osiedla o pomoc. Radni zdecydowali, że przeznaczą 15 tysięcy złotych z WIRO 2018 r. na wykonanie dojazdu do ich posesji pod adresem Szeroka 58A.

Wszyscy „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

 

Ad. 3

Pismo od Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – opinia w sprawie zbycia części działki nr 5/18 obr. 2055 (w piśmie oznaczonej „A” o użytku „dr”) w drodze bezprzetargowej w celu dołączenia tej części do działek 5/60 i 5/61 obr. 2055 będących w granicach posesji pod adresem ul. Łukasińskiego 108B. Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady Osiedla sprawdzą, czy sprzedaż przedmiotowej części działki drogowej nie będzie kolidować z istniejącymi funkcjami oraz zagospodarowaniem terenu.

 

Ad. 4

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo od Państwa Świderskich. Żądają od Rady napisania pisma dotyczącego udrożnienia rzeki Bukowej, a dokładnie jej oczyszczenia, a także załatwienia zgłaszanego wcześniej problemu z przedszkolem przy ul. Drozdowej oraz braku modernizacji wyżej wymienionej ulicy. Radni napiszą stosowne pisma.

 

Ad. 5

Pani Barbara Jurkiewicz poprosiła Radę Osiedla o pomoc – mieszkańcy części ul. Łukasińskiego nie mają chodników, oświetlenia oraz kanalizacji, a posiadają studnie głębinowe. W wyniku zanieczyszczenia w okolicy wód gruntowych - z tych studni leci brązowa woda. Kilka lat temu deweloper dociągał wodę na koniec tej ulicy i nikt nie pomyślał, aby wykonać przyłącza tak, aby można było dołączyć pozostałą część mieszkańców. Pani Jurkiewicz złożyła skargę na Prezydenta, Rada Miasta rozpatrzyła ją pozytywnie. Należałoby z powrotem „nagłośnić” sprawę w Radzie Miasta i podjąć działania w kierunku poprawy życia mieszkańców tej części ulicy Łukasińskiego. Przewodnicząca proponuje skserować wszystkie pisma i dopisać jedno przewodnie do Wiceprezydenta Michała Przepiery. Wiceprzewodniczący proponuje wysłać te pisma do Komisji Mieszkalnictwa i Budownictwa lub do Komunalnej Rady Miasta. Oba pomysły zostaną zrealizowane.

 

Ad. 6

Termin konkursu na wykonanie skweru został przedłużony, ponieważ dużo pytań wpływa do Urzędu Miasta od różnych wykonawców (ponad 30 pytań).

Rzeźba Misia Wojtka będzie z brązu, będzie mieć 180 cm od podłoża, wraz z postumentem, który będzie miał 36 cm. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

 

 

 

 

Sporządziła

Ida Miszkin

ZałącznikRozmiar
PDF icon Posiedzenie Rady Osiedla_2018-12-03.pdf273.94 KB