Przygotowanie festynu z okazji otwarcia Skweru Misia Wojtka.

Nr aktu: 
VI/09/2019
Data posiedzenia: 
wtorek, 3 Wrzesień, 2019

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 03.09.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  9  członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze  wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz,
wg następującego porządku obrad:

 

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie radnych, stwierdzenie quorum.
  2. Przygotowanie festynu z okazji otwarcia Skweru Misia Wojtka.
  3. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Stwierdzenie prawomocności posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Osiedla, powitanie radnych.

Ad. 2

            Posiedzenie Rady poświecone zostało sprawom organizacyjnym dotyczącym przygotowania uroczystego otwarcia Skweru Misia Wojtka w dniu 7 września 2019 r.,
w godzinach 11:00 do 16:00.

Omówiono:

- zadania poszczególnych członków Rady Osiedla,

-  rozmieszczenie namiotów na ul. Misia Wojtka,

- scenariusz przemówień gości,

- catering dla gości VIP,

- scenariusz występów muzycznych: Marika, orkiestra wojskowa, zespół „Serduszka”,

- przebieg konkursów dla dzieci, miejsce na prezentację prac,

- stanowisko ratownika medycznego,

- rozmieszczenie stoiska gastronomii,

- rozmieszczenie samochodów Policji i karetki,

- rozmieszczenie kubłów na śmieci i TOI TOI.

Ad. 3

            Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska