Przygotowanie festynu z okazji otwarcia Skweru Misia Wojtka, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
V/08/2019
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 26 Sierpień, 2019

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 26.08.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  9  członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze  wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz,
wg następującego porządku obrad:

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie radnych, stwierdzenie quorum.
  2. Przygotowanie festynu z okazji otwarcia Skweru Misia Wojtka.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Stwierdzenie prawomocności posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Osiedla, powitanie radnych.

Ad. 2

            Przewodnicząca umówiła przebieg prac przy remoncie ulicy Misia Wojtka. Zakończenie prac brukowych do 5 sierpnia. Są już postawione lampy, ulica zostanie wyłożona kostką brukową.

Zakład Usług Komunalnych wydał zgodę na organizację imprezy.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wydał pozwolenie na czasową organizację ruchu.

Wysłano ponad 60 zaproszeń. Obecnie trwa rozwieszanie plakatów.

Potwierdzona jest umowa na przywiezienie sceny. Zawarto kontrakt z Mariką.

Policja potwierdziła swój udział, będzie patrol Straży Miejskiej. Straż Miejska wypożyczy 7 krzeseł.

Swoje namioty przygotują: Aeroklub Szczeciński, Instytut Pamięci Narodowej i Agencja Mienia Wojskowego.

RO musi przewieźć sprzęt, krzesła, ustawić namioty. Około godziny 14:00 przyjadą Ułani na koniach.

Pani Peruga przygotuje dwa konkursy dla dzieci. Piekarnia przygotuje 16 kg rogalików, bagietki, chleb.

Gotowość od godziny 8:00, spotkanie w siedzibie, część osób na Skwerze.

Ad.3

            Do Rady Osiedla wpłynęły pisma dotyczące wydania opinii w sprawie nadania nazwy dwóm ulicom w okolicy ul. Sianokosów. Propozycja mieszkańców to ul. Ptasia i Sielankowa.

Podjęto uchwałę Nr 13/19 dotyczącą pozytywnego zaopiniowania wniosku właścicieli terenów, na których zlokalizowana jest droga, jako działka 18/5 oraz 18/4 oznaczona w obrębie ewidencyjnym nr 2051 (Pogodno 51). o nadanie nazw ulic Ptasia (dz.18/5)  i Sielankowa (dz. 18/4). 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4

             

            Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska