Przygotowanie uroczystego otwarcia Skweru Misia Wojtka, sprawy bieżące.

Nr aktu: 
IV/08/2019
Data posiedzenia: 
wtorek, 6 Sierpień, 2019

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 06.08.2019 r.

 

W posiedzeniu udział wzięło  12  członków Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze  wg listy obecności, stanowiącej załącznik Nr 1  do niniejszego protokołu.

Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Osiedla Joanna Pieciukiewicz,
wg następującego porządku obrad:

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie radnych, stwierdzenie quorum.
  2. Remont ul. Misia Wojtka
  3. Przygotowanie festynu z okazji otwarcia Skweru Misia Wojtka.
  4. Szczeciński Budżet Obywatelski 2020
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Stwierdzenie prawomocności posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Osiedla, powitanie radnych.

Ad. 2

            Przewodnicząca umówiła przebieg prac przy remoncie ulicy Misia Wojtka.

Ad.3

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że Zakład Usług Komunalnych wyraził zgodę na korzystanie ze Skweru Misia Wojtka w dniu 7 września 2019 w godzinach 11:00 – 16:00 na potrzeby uroczystego otwarcia skweru. Do czasu zakończenia inwestycji ul. Misia Wojtka jest drogą wewnętrzną, której właścicielem jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Rada Osiedla wystąpi z pismem o zmianę organizacji ruchu na czas trwania Festynu.

Podczas Festynu na drodze będzie stało stanowisko IPN i stanowisko Agencji Mienia Wojskowego, która będzie miała wojskowe gadżety dla dzieci. Prawdopodobnie z Trzebieży zostaną podstawione pojazdy militarne.

Dla wszystkich mieszkańców będzie grochówka, będzie wata cukrowa i popcorn.

Żegluga Szczecińska wypożyczy scenę. Rada Osiedla będzie musiała zapłacić tylko za jej rozłożenie.

Prowadzącym uroczystość będzie Pan Dariusz Baranik.

Gościem będzie weteran, Pan Szpak, żołnierz walczący pod Monte Cassino.

Dowództwo Garnizonu w Warszawie wyraziło zgodę na występ Orkiestry Wojskowej na festynie. Orkiestra wystąpi od godz. 13:00. Organizator ma obowiązek zabezpieczenia transportu dla muzyków.

Gwiazdą programu będzie Marika piosenkarka, która ma w swoim repertuarze piosenkę
o Misiu Wojtku. Wystąpi dwa razy: o godzinie 11:30 i 13:00. Udział gwiazdy w całości sponsoruje Agencja Mienia Wojskowego (4 300,00 zł).

Przewodnicząca proponuje, żeby Rada Osiedla zorganizowała konkurs prac artystycznych dla dzieci, w dowolnej technice. Informacja o konkursie zostanie wcześniej opublikowana na Facebooku. Wykonane prace dzieci przyniosą ze sobą. Zostanie powołana komisja konkursowa, która oceni prace.

Wśród zaproszonych gości będzie: Prezydent Miasta, zastępcy Prezydenta, Wojewoda, Marszałek, dyrektor ZUK, dyrektor ZWiK, dyrektor ZDiTM, radni okręgu, projektanci, wykonawcy,  Poseł Obrycki, Ułani Podolscy.

Zostaną zamówione plakaty i zaproszenia. Pani sekretarz Jadwiga Skrzyszewska  dostanie listę gości i wypisze wydrukowane zaproszenia. Omówiono propozycje konkursów dla dzieci. Pomoc w przeprowadzeniu konkursów zaoferowała Pani Peruga.

Pani skarbnik przedstawiła budżet Rady Osiedla przygotowany na organizację festynu.

Ad. 4

            Pan Jerzy Nowak złożył dwa projekty do SBO 2020, które pokrótce przedstawił.

  1. Stare Bezrzecze – placyk rekreacji i zabaw dla starszych i młodszych.
  2. Zagospodarowanie terenu, który powstanie po wybudowaniu drogi alternatywnej
    z Wołczkowa do Romera – Szafera.

Ad. 5

Pan Łukasz Urbański zgłasza, że przy postawionej na ul. Łukasińskiego wiacie brakuje utwardzenia.    

Przewodnicząca poinformowała, że podczas budowy ul. Drozdowej z dwoma chodnikami i oświetleniem wycięto kilka drzew, głównie topole. U zbiegu ul. Drozdowej i Wroniej rośnie stary dąb, który został przez projektanta przeznaczony do wycięcia. Trwa protest mieszkańców o ocalenie rosnącego dębu.

Na 27 sierpnia ustalono termin roboczego spotkania członków Rady Osiedla w sprawie przygotowania festynu.

Ad.6

            Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała: Jolanta Paszkowska