W sprawie  zaopiniowania wniosku dotyczącego nadania nazw ulic Tarasowa i Pergolowa.

UCHWAŁA Nr 10/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 04.06.2019 r.

 

W sprawie:  zaopiniowania wniosku dotyczącego nadania nazw ulic Tarasowa i Pergolowa.

Na podstawie §7 ust. 6 lit. k. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17/1310/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo-Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

negatywnie opiniuje wniosek Zarządu spółki DELUX Investment Sp. z o.o. Sp. k. o nadanie nazwy ulicy Tarasowa i Pergolowa dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6/15 obręb ewidencyjny 2049. 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Uzasadnienie:

Proponowane nazwy ulic nie korespondują tematycznie z nazwami ulic na osiedlu. Jednocześnie Rada Osiedla Zwróci się do Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności o powołanie zespołu, który opracuje katalog nazw dla nowopowstających ulic dla osiedli miasta Szczecina.

Nr uchwały: 
10/19
Data uchwały: 
04/06/2019
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon Uchwała Nr 10/19 z 04.06.2019r.204 KB