W sprawie  zaopiniowania wniosku dotyczącego nadania nazwy ulicy.

UCHWAŁA Nr 40/21

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 07.04.2021 r.

 

W sprawie:  zaopiniowania wniosku dotyczącego nadania nazwy ulicy.

Na podstawie §7 ust. 6 lit. k. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17/1310/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo-Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

na podstawie konsultacji on-line pozytywnie opiniuje wniosek o nadanie nazwy ulicy WRONIA dla działki 13/16 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2053 w Szczecinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

UZASADNIENIE

 

Działka 16/13 obręb 2053 przylega do ulicy Wroniej.

Nr uchwały: 
40/21
Data uchwały: 
07/04/2021
Kadencja: 
2019-2024