W sprawie wydania opinii o działkach gruntu nr 2/9, 2/10 i 2/11 obręb 2052 położonych przy ul. Szerokiej.

UCHWAŁA Nr 04/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 15.05.2019 r.

 

W sprawie: wydania opinii o działkach gruntu nr 2/9, 2/10 i 2/11 obręb 2052 położonych przy ul. Szerokiej.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje sprzedaż w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, w następujący sposób:

- działka nr 2/9, proponowana na dołączenie do posesji o adresie ul. Szeroka 9 (dz. nr 24/4 obręb 2052),

- działka nr 2/10, proponowana na dołączenie do posesji o adresie ul. Szeroka 10 (dz. nr 24/6 obręb 2052),

- działka nr 2/11, proponowana na dołączenie do posesji o adresie ul. Szeroka 10A (dz. nr 24/1 obręb 2052),

pod warunkiem wyznaczenia jednolitej linii ogrodzeń na całej szerokości ulicy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

Nr uchwały: 
04/19
Data uchwały: 
15/05/2019
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon Uchwała Nr 04/19 z 15.05.2019r.203.92 KB