W sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla na rok 2019.

 UCHWAŁA Nr 09/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 04.06.2019 r.

 

W sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla na rok 2019.

Na podstawie §32 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

przyjmuje zmieniony  Plan  finansowy na rok 2019 – ZMIANA  RO KRZEKOWO- BEZRZECZE.

Plan  finansowy na rok 2019 – ZMIANA  stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 109/19 z dnia 05 marca  2019 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
09/19
Data uchwały: 
04/06/2019
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
PDF icon Uchwała116.63 KB