W sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla na rok 2019.

 UCHWAŁA Nr 23/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 05.11.2019 r.

 

W sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla na rok 2019.

Na podstawie §32 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

przyjmuje zmieniony  Plan  finansowy na rok 2019 – ZMIANA  RO KRZEKOWO- BEZRZECZE.

Plan  finansowy na rok 2019 – ZMIANA  stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 09/19 z dnia 4 czerwca  2019 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nr uchwały: 
23/19
Data uchwały: 
05/11/2019
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon Uchwała nr 23/19116.64 KB