W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

UCHWAŁA Nr 38/21

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 16.03.2021 r.

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt f Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

na podstawie konsultacji on-line pozytywnie opiniuje dzierżawę gruntu położonego na części działki numer 2/3 z obrębu 2044  o powierzchni 5058 m (zgodnie ze złożonym załącznikiem).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
38/21
Data uchwały: 
16/03/2021
Kadencja: 
2019-2024