W sprawie opinii dotyczącej otwarcia sezonowego punktu sprzedaży truskawek.

UCHWAŁA Nr 37/21

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 16.03.2021 r.

 

W sprawie:  opinii dotyczącej otwarcia sezonowego punktu sprzedaży truskawek.

Na podstawie §7 ust. 6 lit. h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17/1310/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo-Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

na podstawie konsultacji on-line pozytywnie opiniuje usytuowanie sezonowego punktu sprzedaży truskawek przy ulicy Łukasińskiego, w miejscu zaznaczonym w przesłanym do wiadomości RO załączniku. 
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

Nr uchwały: 
37/21
Data uchwały: 
16/03/2021
Kadencja: 
2019-2024