W sprawie opinii dotyczącej sprzedaży gruntu gminnego.

UCHWAŁA Nr 79/23

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 09.01.2023 r.

W sprawie opinii dotyczącej sprzedaży gruntu gminnego.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje wniosek Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami UM Szczecin propozycję sprzedaży części gruntu gminnego z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych według poniższej propozycji, tj.:

Część drogowej działki nr 26/14 obręb 2051:

  1. projektowana działka A na poszerzenie nieruchomości o adresie Inspektowa 7,

  2. projektowana działka B na poszerzenie nieruchomości o adresie Inspektowa 7a,

  3. projektowana działka C na poszerzenie nieruchomości o adresie Inspektowa 7b.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
79/23
Data uchwały: 
09/01/2023
Kadencja: 
2019-2024