W sprawie organizacji festynu „Pożegnanie lata 2022”.

UCHWAŁA Nr 62/22

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 28.06.2022 r.

W sprawie organizacji festynu „Pożegnanie lata 2022”.

Na podstawie § 7 pkt 3 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Osiedla postanawia zorganizować Festyn „Pożegnaie lata 2022” na Osiedlu Krzekowo – Bezrzecze w dniu 3 września 2022 r. w godzinach od 11:00 do 16:00 na Skwerze „Misia Wojtka” w Szczecinie przy ul. Misia Wojtka.

Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze wystąpi z wnioskiem do Wydziału Gospodarki Komunalnej o środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł, konieczne do organizacji festynu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

 

Nr uchwały: 
62/22
Data uchwały: 
28/06/2022
Kadencja: 
2019-2024