W sprawie organizacji Wigilii.

UCHWAŁA Nr 71/22

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 08.11.2022 r.

W sprawie organizacji Wigilii.

Na podstawie § 7 pkt 3 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Osiedla postanawia zorganizować w dniu 16 grudnia 2022 r. Wigilię dla członków Rady Osiedla , osób współpracujących z Radą Osiedla i seniorów z terenu Krzekowa –Bezrzecza za kwotę 2000 złotych(dwa tysiące złotych)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

 

Nr uchwały: 
71/22
Data uchwały: 
08/11/2022
Kadencja: 
2019-2024