W sprawie planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla na rok 2020.

 UCHWAŁA Nr 31/20

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 07.01.2020 r.

 

W sprawie: planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla na rok 2020.

Na podstawie §32 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

przyjmuje  Plan  finansowy na rok 2020 .

Plan  finansowy na rok 2020 (wraz z uszczegółowieniem) stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nr uchwały: 
31/20
Data uchwały: 
07/01/2020
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon U C H W A Ł A Nr 31.pdf116.93 KB
Plik Załącznik16.93 KB