W sprawie przeznaczenia środków pozyskanych z Komisji Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży.

UCHWAŁA Nr 01/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 15.05.2019 r.

 

W sprawie: przeznaczenia środków pozyskanych z Komisji Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży.

Na podstawie §32 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

przeznacza kwotę 6 750,00 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) pozyskanych z  Komisji Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży na organizację Festynu z okazji uroczystego otwarcia Skweru Misia Wojtka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

 

 

Nr uchwały: 
01/19
Data uchwały: 
15/05/2019
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
Plik UCHWAŁA Nr 01.docx10.9 KB