W sprawie przeznaczenia kwoty 370 000,00 zł na inwestycje na osiedlu.

 UCHWAŁA Nr 30/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 03.12.2019 r.

 

W sprawie: przeznaczenia kwoty 370 000,00 zł na inwestycje na osiedlu.

Na podstawie §32 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza na inwestycje na osiedlu kwotę 370 000,00 zł ze środków, które Rada Osiedla posiada w dyspozycji w ramach pięcioletniego budżetu Rady Osiedla:

-  ul. Szeroka -  projekt ok. 140 00,00 zł,

- doinwestowanie Skweru Misia Wojtka – ok. 200 000,00zł.

- teren koło pompy ok. 30 000,00 zł

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nr uchwały: 
30/19
Data uchwały: 
03/12/2019
Kadencja: 
2019-2024