W sprawie przeznaczenia kwoty 90,00 zł na utrzymanie skrytki pocztowej.

 UCHWAŁA Nr 24/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 05.11.2019 r.

 

W sprawie: Przeznaczenia kwoty 90,00 zł na utrzymanie skrytki pocztowej.

Na podstawie §32 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

przeznacza kwotę 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych) na utrzymanie skrytki pocztowej Rady Osiedla.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nr uchwały: 
24/19
Data uchwały: 
05/11/2019
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon Uchwała nr 24/19116.66 KB