W sprawie przyznania diety dla członka Zarządu Rady.

UCHWAŁA NR 77/22

Rady Osiedla Krzekowo - Bezrzecze

z dnia 13.12.2022 r.

 

W sprawie w sprawie przyznania diety dla członka Zarządu Rady.

 

Na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.), Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

postanawia przyznać dietę Wiceprzewodniczącemu Rady Osiedla  w wysokości 320,00 zł miesięcznie, na okres 01.01 2023 r. - 31.12.2023 r.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
77/22
Data uchwały: 
13/12/2022
Kadencja: 
2019-2024