W sprawie ustalenia projektu planu rzeczowo – finansowego na 2022 rok

UCHWAŁA Nr 1/22

ZARZĄDU RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 13.12.2022 r.

 

W sprawie  ustalenia projektu planu rzeczowo – finansowego na 2022 rok.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17/1310/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo-Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze uchwala, co następuje:  

§ 1

pozytywnie opiniuje projekt planu rzeczowo – finansowego na 2023 rok w wysokości 20 403,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 1/22.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

                   
  Projekt planu finansowego na rok 2023 -                
  załacznik nr 1 do uchwały Zarządu RO nr 1/2022 z dnia 13.12.2022r.                
                   
  Zadanie / Działanie Klasyfikacja Projekt planu na 1.01.2023 Harmonogram
  dział rozdział § I kw. II kw. III kw. IV kw.
                   
  Diety przewodniczącego 750 75095 3030 7 730,28 1 932,57 1 932,57 1 932,57 1 932,57
  Diety 750 75095 3030 7 680,00 1 920,00 1 920,00 1 920,00 1 920,00
  Z-ca Przewodniczącego 750 75095 3030 3 840,00 960,00 960,00 960,00 960,00
  Sekretarz Rady       3 840,00 960,00 960,00 960,00 960,00
  Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli 750 75022   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                   
  - zakup materiałów     4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zakup artykułów spożywczych     4220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zakup usług pozostałych     4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia np. sprzątanie)     4170          
                   
                   
  Działalność na rzecz mieszkańców 750 75022   4 992,72 0,00 0,00 3 000,00 1 992,72
                   
  - nagrody     4190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zakup materiałów     4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zakup artykułów spożywczych     4220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zakup energii     4260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zakup usług pozostałych     4300 4 992,72 0,00 0,00 3 000,00 1 992,72
  - różne opłaty i składki (np.ubezpieczenia)     4430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)     4170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                   
  OGÓŁEM WYDATKI       20 403,00        

 

Nr uchwały: 
1/22
Data uchwały: 
13/12/2022
Kadencja: 
2019-2024