W sprawie wydania opinii do projektu inwestycji.

UCHWAŁA Nr 33/20

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 07.01.2020 r.

 

W sprawie: wydania opinii do projektu inwestycji.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje projekt inwestycji „Zagospodarowanie terenu w ciągu ul. Łukasińskiego w rejonie przystanku „Ogrody Działkowe” w Szczecinie”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
33/20
Data uchwały: 
07/01/2020
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon UCHWAŁA Nr 33.pdf121.24 KB