W sprawie wydania opinii dotyczącej dzierżawy  gruntu.

UCHWAŁA Nr 18/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 01.10.2019 r.

 

W sprawie: wydania opinii dotyczącej dzierżawy  gruntu.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje dzierżawę gruntu położonego przy ul. Rozmarynowej 15, stanowiącej część działki nr 83/6 z obrębu 2043, pod warunkiem wyznaczenia pasa  technicznego niezbędnego do obsługi urządzenia melioracyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
18/19
Data uchwały: 
01/10/2019
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon UCHWAŁA Nr 18.pdf281.43 KB