W sprawie wydania opinii dotyczącej dzierżawy działki.

UCHWAŁA Nr 08/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 15.05.2019 r.

 

W sprawie: wydania opinii dotyczącej dzierżawy działki.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje dzierżawę działki nr 37/9, obręb 2054 z przeznaczeniem na umieszczenie namiotu handlowego z fajerwerkami przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
08/15
Data uchwały: 
15/05/2019
Kadencja: 
2015-2019