W sprawie wydania opinii dotyczącej dzierżawy działki.

UCHWAŁA Nr 11/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 02.07.2019 r.

 

W sprawie: wydania opinii dotyczącej dzierżawy działki.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

wstrzymuje się od wydania opinii w sprawie dzierżawy gruntu  działki nr 83/6 z obrębu 2043  do czasu określenia przez właściciela cieków wodnych i rowów melioracyjnych szerokości pasa technicznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
11/19
Data uchwały: 
02/07/2019
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon 11.pdf279.17 KB