W sprawie wydania opinii dotyczącej dzierżawy działki przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

UCHWAŁA Nr 15/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 01.10.2019 r.

 

W sprawie: wydania opinii dotyczącej dzierżawy działki przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje dzierżawę działki  na ul. W. Łukasińskiego, zgodnie z załączoną mapką z przeznaczeniem na sprzedaż choinek w terminie od 10.12.2019 r. do 23.12.2019 r. oraz sprzedaż fajerwerków w terminie od dnia 28.12.2019 do dnia 31.12.2019 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

Nr uchwały: 
15/19
Data uchwały: 
01/10/2019
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon UCHWAŁA Nr 15.pdf121.82 KB