W sprawie wydania opinii dotyczącej punktu sprzedaży choinek.

UCHWAŁA Nr 44/21

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 9 listopada 2021 r.

 

W sprawie: wydania opinii dotyczącej punktu sprzedaży choinek.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje ustawienie punktu sprzedaży choinek w terminie od 08.12.2021 do 24.12.2021 zgodnie z załączoną mapą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
44/21
Data uchwały: 
09/11/2021
Kadencja: 
2019-2024