W sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży  gruntu.

UCHWAŁA Nr 22/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 01.10.2019 r.

 

W sprawie: wydania opinii dotyczącej sprzedaży  gruntu.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje sprzedaż  w drodze przetargu ograniczonego gruntu stanowiącego część działki nr 21/4 z obrębu 2044.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

UZASADNIENIE

Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 21/14 z obrębu 2044. Powyżej wymieniona działka jest zaniedbanym  nieużytkiem miejskim a jej zbycie jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Krzekowo - Inspektowa. Dołączenie nieużytku  do należącej do wnioskodawcy posesji przyczyni się do poprawy estetyki otoczenia.

Nr uchwały: 
22/19
Data uchwały: 
01/10/2019
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon UCHWAŁA Nr 22.pdf126.14 KB