W sprawie wydania opinii o części działki nr 2/12 obręb 2052 przy ul. Szerokiej.

UCHWAŁA Nr 05/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 15.05.2019 r.

 

W sprawie: wydania opinii o części działki nr 2/12 obręb 2052 przy ul. Szerokiej.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje sprzedaż w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, w następujący sposób:

  1. projektowana działka A, jako część działki nr 2/12 obręb 2052 proponowana na dołączenie do posesji o adresie Szeroka 34 (dz. nr 29/1 i 29/2 obr. 2049),
  2. projektowana działka B, jako część działki nr 2/12 obręb 2052 proponowana na dołączenie do posesji o adresie Szeroka 35 (dz. nr 28/2 i 29/2 obr. 2049),
  3. projektowana działka C, jako część działki nr 2/12 obręb 2052 proponowana na dołączenie do działki nr 27/2 obr. 2049,
  4. projektowana działka D, jako część działki nr 2/12 obręb 2052 proponowana na dołączenie do posesji o adresie Szeroka 36 (dz. nr 31  i 26/2 obr. 2049),
  5. projektowana działka E, jako część działki nr 2/12 obręb 2052 proponowana na dołączenie do posesji o adresie Szeroka 37 (dz. nr 25/1  obr. 2049),

pod warunkiem wyznaczenia jednolitej linii ogrodzeń na całej szerokości ulicy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
05/19
Data uchwały: 
15/05/2019
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
Plik UCHWAŁA Nr 05.docx11.71 KB