W sprawie wydania opinii o działkach gminnych położonych przy ul. Szerokiej w Szczecinie.

UCHWAŁA Nr 54/22

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 8.03.2022 r.

 

W sprawie: wydania opinii o działkach gminnych położonych przy ul. Szerokiej w Szczecinie.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje sprzedaż w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, w następujący sposób:

 1. działka nr 2/13 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 37, stanowiącej działkę nr 25/1 z obrębu nr 2049,

 2. działka nr 2/14 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 36, stanowiącej działki nr 31 i nr 26/2 z obrębu nr 2049,

 3. działka nr 2/15 na dołączenie do nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 27/2 z obrębu nr 2049,

 4. działka nr 2/16 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 35, stanowiącej działkę nr 28/2 z obrębu nr 2049,

 5. działka nr 2/17 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 34, stanowiącej działki nr 29/1 i nr 29/2 z obrębu nr 2049,

 6. działka nr 2/18 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 31, stanowiącej działkę nr 10/3 z obrębu nr 2052,

 7. działka nr 2/19 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 30A, 30B, 30C, stanowiącej działkę nr 38 z obrębu nr 2052,

 8. działka nr 2/20 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 30, stanowiącej działkę nr 9/1 z obrębu nr 2052,

 9. działka nr 2/21 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 29, stanowiącej działkę nr 7 z obrębu nr 2052,

 10. działka nr 2/22 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 28, stanowiącej działki nr 6/1, nr 6/2 z obrębu nr 2052,

 11. działka nr 2/23 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Żyzna 10, stanowiącej działkę nr 5/2 z obrębu nr 2052,

 12. działka nr 2/24 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 27, stanowiącej działkę nr 5/7 z obrębu nr 2052,

 13. działka nr 2/25 na dołączenie do nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 5/4 z obrębu nr 2052,

 14. działka nr 2/26 na dołączenie do nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 5/5 z obrębu nr 2052,

 15. działka nr 2/27 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 1, stanowiącej działkę nr 30/2 z obrębu nr 2052,

 16. działka nr 2/28 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 2, stanowiącej działkę nr 29/4 z obrębu nr 2052,

 17. działka nr 2/31 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 4, stanowiącej działkę nr 28/3 z obrębu nr 2052,

 18. działka nr 2/33 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 5, stanowiącej działkę nr 27/3 z obrębu nr 2052,

 19. działka nr 2/34 na dołączenie do nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 27/8 z obrębu nr 2052,

 20. działka nr 2/36 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 6, stanowiącej działkę nr 26/1 z obrębu nr 2052,

 21. działka nr 2/37 na dołączenie do nieruchomości przyległej o adresie ul. Szeroka 7, stanowiącej działkę nr 25/1 z obrębu nr 2052,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
54/22
Data uchwały: 
08/03/2022
Kadencja: 
2019-2024