W sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego nadania nazw ulic Ptasia i Sielankowa.

UCHWAŁA Nr 13/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 26.08.2019 r.

 

W sprawie:  zaopiniowania wniosku dotyczącego nadania nazw ulic Ptasia i Sielankowa.

Na podstawie §7 ust. 6 lit. k. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17/1310/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo-Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

pozytywnie opiniuje wniosek właścicieli terenów, na których zlokalizowana jest droga, jako działka 18/5 oraz 18/4 oznaczona w obrębie ewidencyjnym nr 2051 (Pogodno 51). o nadanie nazw ulic Ptasia (dz.18/5)  i Sielankowa (dz. 18/4). 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Uzasadnienie:

Potrzeba nadania nazw ulicom dojazdowym do działek i nadania numeru porządkowego dla budynków mieszkalnych zakończonych lub w trakcie budowy.

Nr uchwały: 
13/19
Data uchwały: 
26/08/2019
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon U C H W A Ł A Nr 13.pdf124.44 KB