W sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego nadania nazwy ulicy.

UCHWAŁA Nr 28/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 05.11.2019 r.

 

W sprawie:  zaopiniowania wniosku dotyczącego nadania nazwy ulicy.

Na podstawie §7 ust. 6 lit. k. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17/1310/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo-Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje wniosek o nadanie nazwy ulicy „SOLNA”  dla nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako działki nr 2/36, 2/40, 2/42, 2/43, 2/44 i 2/45 położone w obrębie geodezyjnym nr 2051 (Pogodno 51).
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
28/19
Data uchwały: 
05/11/2019
Kadencja: 
2019-2024