W sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego nadania nazwy urzędowej ulicy.

UCHWAŁA Nr 57/22

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 12.04.2022 r.

 

W sprawie:  zaopiniowania wniosku dotyczącego nadania nazwy urzędowej ulicy.

Na podstawie §7 ust. 6 lit. k. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17/1310/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo-Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze uchwala, co następuje:  

§ 1

pozytywnie opiniuje wniosek o nadanie nazwy urzędowej „ulica Kawki” dla drogi wewnętrznej pomiędzy pierwszą a drugą linią zabudowy „Osiedla Drozdowa”, stanowiącej działki gruntów nr 3/43 i 36/5.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
57/22
Data uchwały: 
12/04/2022
Kadencja: 
2019-2024