W sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego zagospodarowania rowu melioracyjnego.

UCHWAŁA Nr 36/21

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 29.01.2021 r.

 

W sprawie:  zaopiniowania wniosku dotyczącego zagospodarowania rowu melioracyjnego.

Na podstawie §7 ust. 6 lit. k. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17/1310/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo-Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

na podstawie konsultacji on-line i wizji lokalnej, zajmuje pozytywne stanowisko dotyczące zgody na zagospodarowanie rowu melioracyjnego działka nr 4 obręb 2052 położonej przy ulicy Jerzyka.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

UZASADNIENIE

O zgodę występują właściciele nieruchomości nr 9,11,13,15,17,19,21 przy ulicy Jerzyka. Zagospodarowanie rowu i wydzierżawienie przez mieszkańców przedmiotowej nieruchomości, zlikwiduje problem zaśmiecania rowu, co powoduje jego niedrożność. Zagospodarowanie rowu powinno się odbyć zgodnie z wytycznymi ZUK-u, które właściciele nieruchomości przedstawili Radzie Osiedla Krzekowo-Bezrzecze.

Nr uchwały: 
36/21
Data uchwały: 
29/01/2021
Kadencja: 
2019-2024