W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę gruntu gminnego przy ul. Zaściankowej

UCHWAŁA Nr 78/23

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 09.01.2023 r.

W sprawie zaopiniowania wniosku o dzierżawę gruntu gminnego przy ul. Zaściankowej.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt f Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje wniosek o dzierżawę gruntu posiadającego oznaczenie geodezyjne: działka numer 19/3 położona przy ul. Zaściankowej 31 w Szczecinie, w obrębie 2042.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
78/23
Data uchwały: 
09/01/2023
Kadencja: 
2019-2024