W sprawie zaopiniowania wniosku o zmianę przystanku autobusowego z „Modra” na „Rondo Kresowian”.

UCHWAŁA Nr 84/23

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 14.03.2023 r.

 

W sprawie:  zaopiniowania wniosku o zmianę przystanku autobusowego z „Modra” na „Rondo Kresowian”.

Na podstawie §7 ust. 6 lit. k. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17/1310/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo-Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze uchwala, co następuje:  

§ 1

pozytywnie opiniuje wniosek o zmianę przystanku autobusowego z „Modra” na „Rondo Kresowian”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
84/23
Data uchwały: 
14/03/2023
Kadencja: 
2019-2024