W sprawie zmiany zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Szerokiej”.

UCHWAŁA Nr 58/22

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 10.05.2022 r.

 

W sprawie: zmiany zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Szerokiej”.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt g Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

 

§ 1

po zapoznaniu się z opiniami mieszkańców proponuje rezygnację z budowy ścieżku rowerowej w ciągu ulicy Szerokiej i ograniczenie projektu do:

  1. Poszerzenia chodnika do 2 metrów.

  2. Wykonania oświetlenia parkowego.

  3. Wykonanie brakujących zjazdów z kostki granitowej.

  4. Przebudowy parkingu koło piekarni wraz z budową chodnika i stworzenie bezpiecznego wjazdu i wyjazdu na ulicę Misia Wojtka.

  5. Budowy małej architektura wzdłuż ulicy Szerokiej (ławki, kwietniki, śmietniki).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
58/22
Data uchwały: 
10/05/2022
Kadencja: 
2019-2024