Protokół z posiedzenia

Nr aktu: 
-
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 4 Czerwiec, 2018

POSIEDZENIE ZARZĄDU RADY OSIEDLA KRZEKOWO-BEZRZECZE

z dnia 04.06.2018 r.

 

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Powitanie gości, radnych, stwierdzenie prawomocności
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  3. Omówienie festynu „po sąsiedzku” w Alei Kwiatowej w dniu 26.05 0 rozliczenie zaliczki (140zł-103,20zł=46,80zł)
  4. Pisma Miejskiej Komisji Wyborczej dotyczące radnych osiedla
  5. Korekta planu rzeczowo-finansowego w związku z nowymi rozliczeniami diety przewodniczącego
  6. Pismo Biura Planowania Przestrzennego w sprawie poprawki do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  7. Oświadczenie
  8. Wolne wnioski

 

 

 

Ad. 1

Przewodniczący powitał gości, radnych, stwierdził prawomocność posiedzenia oraz przedstawił porządek posiedzenia. W załączeniu lista obecności.

Wszyscy byli „za”, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był „przeciw”.

 

Ad. 2

Zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia.

Osiem osób było "za", dwie osoby się wstrzymały, nikt nie był "przeciw".

 

Ad. 3

Jadwiga Skrzyszewska oraz Barbara Puciłowska zorganizowały udział Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze w wyżej wymienionym evencie. Nasze stoisko było najładniejsze. Najwięcej mieszkańców zatrzymywało się przy naszym stoisku, ponieważ były rękodzieła Stenii Aluchni, obrazy Barbary Puciłowskiej oraz orzełki, a także przedstawiona historia naszego osiedla (ulotki informacyjne, roll-up z miejscami historycznymi na osiedlu). Amerykańscy żołnierze przez chwilę prezentowali się przy naszym stoisku. Dźwięk ze sceny nie dochodził do dalszych stoisk, co było zgłaszane, jednak nikt nie chciał wziąć odpowiedzialności za ten fakt. Było za mało czasu na konkursy, bardzo mało stoisk oraz atrakcji. Nie było piekarnika oraz cukru, a wcześniej pytana Katarzyna Stachów mówiła, że będą. Rady Osiedli rozdawały ulotki, a powinni organizatorzy. Zaliczka została rozliczona.

 

Ad. 4

Jedno pismo dotyczyło wygaśnięcia mandatu członka RO (Michała Wolskiego). Drugie zawierało informację, że został włączony w skład RO Pan Jan Bieszczad. Podano zły kontaktowy e-mail w piśmie.

 

 

Ad. 5

Pani Skarbnik RO napisała pismo do Pani Bonikowskiej dotyczące zmian w budżecie, ponieważ w piśmie nie było powiedziane wprost jak ma wyglądać ta zmiana.
Pani Bonikowska kazała posługiwać się kwotami, które są podane w wysłanym przez nią planie rzeczowo-finansowym. Wprowadzone zmiany dotyczą: gazetki, zakupu artykułów, wynagrodzenia pomocy administracyjnej oraz diety Przewodniczącego. Przewodniczący powinien złożyć pismo w lipcu, żeby została wyrównana zaległość za diety z poprzedniego roku.

Wszyscy "za", nikt się nie wstrzymał, nikt nie był "przeciw".

 

Ad. 6

Andrzej Porożyński sprawdził problem w Biurze Planowania Przestrzennego, gdzie stwierdzono, że poprawka do planu zagospodarowania przestrzennego stanowi zalegalizowanie istniejącego stanu rzeczy. Janusz Fert sprawdzał stan faktyczny w firmie „TOMPOL” u Pana Franeckiego. Na podstawie zawiadomienia nr BPPM.V.321.3.2018.HP1146 z dnia 21.05.2018r. Rada Osiedla podjęła uchwałę o niewnoszeniu uwag do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna - Szeroka 2” w Szczecinie.

9 osób było "za", jedna osoba się wstrzymała, nikt nie był "przeciw".

 

Ad. 7

Przewodniczący przeczytał swoje oświadczenie dotyczące jego rezygnacji z pełnionej funkcji. Oświadczenie zostało wysłane do wszystkich Rad Osiedli, Radnych Miasta oraz Prezydenta Miasta. Wszyscy członkowie zastanawiają się nad rezygnacją z członkostwa z powodu hamowania naszych działań przez Dyrektora Adamczyka.

Jedna osoba "za", nikt się nie wstrzymał, 9 osób "przeciw".

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła

Ida Miszkin

ZałącznikRozmiar
Plik Posiedzenie Rady Osiedla 2018-06-04.docx17.43 KB